สัมมนา
Reset
Total Result : 54
Seminar ID : ne43-2
Category : เสวนา
เสวนา หัวข้อ “รวมพลวิศวกรอาสา” (Case study)
ผู้ร่วมเสวนา โดย นายรัตนศักดิ์ สืบสายพร้อมคณะทำงานวิศวกรอาสา วสท
นายพิจักษณ์ วงศ์รัตน์ คณะทำงานวิศวกรอาสา วสท
นายพัฒน์ เปียวงษ์ คณะทำงานวิศวกรอาสา วสท.
นายกชนน สุภาตรี คณะทำงานวิศวกรอาสา วสท.
นายปกรณ์ การุณวงษ์ คณะทำงานวิศวกรอาสา วสท.
ผู้ดำเนินรายการ คุณศุทธหทัย โพธินามทอง


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 10 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne43-3
Category : บรรยาย
บรรยาย หัวข้อ “FinTech: The Future of Finance และ The Data Effect - how Data helps transform organizations”
Session 1: FinTech: The Future of Finance
โดย นายสถาพน พัธนะคูหา CEO, Smart contact Thailand และเลขาธิการสมาคมฟินเทคประเทศไทย
Session 2: The Data Effect - how Data helps transform organizations”
โดย คุณเกื้อกานต์ สายเชื้อ Chief Strategy Officer - JIB Digital Consult

ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรธร ธาราไชย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 52 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne44
Category : บรรยาย
คลินิกให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล

คลินิกให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล
“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ICDL Thailand ให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ด้านดิจิทัล รวมทั้งแนวทางการพัฒนา โครงการด้านดิจิทัลในทุกระดับ”


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 3 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne45
Category : บรรยาย
บรรยายการเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.00 - 13.30

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 14 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา