สัมมนา
Reset
Total Result : 1
Seminar ID : ne24-5
Category : International Forum
Seminar : International BIM development
Session 1 : BIM development in Vietnam
Session 2 : BIM development in Indonesia
มาฟังแนวทางการพัฒนาระบบ BIM ในต่างประเทศ อะไรคือความสำเร็จที่ทำให้พัฒนาระบบ BIM ไปอย่างรวดเร็ว มาเรียนรู้แผน BIM แห่งชาติ ที่ในบางประเทศได้รับการสนับสนุนอนุมัติจากผู้นำสูงสุดของประเทศ เพื่อองค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาใช้ในการพัฒนาแนวทางการใช้ BIM ในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลของต่างประเทศที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมการทำงานทั้งประเทศ เขาทำกันอย่างไร จากกรณีศึกษา BIM development ของประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 119 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา