สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ”

Seminar ID : ne24-4
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 141 คน)

พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่สำคัญมากที่สุดรูปหนึ่ง มีใช้มามากกว่าร้อยปีแล้ว พลังงานไฟฟ้า มีประโยชน์มหาศาล แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็อาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกไฟฟ้าดูด เพื่อความปลอดภัย ได้มีการถกเถียงในหมู่วิศวกรไฟฟ้ามานานแล้วว่า ระบบไฟฟ้าควรมีการต่อลงดินหรือไม่ จนถึงปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบที่มีการต่อลงดิน (Grounded System) แต่เรื่องการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ายังมีผู้ไม่รู้หรือผู้รู้ไม่ถูกต้องอีกมากมาย ช่างและวิศวกรควรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการต่อลงดินเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
วิทยากรโดย
ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ คณะอนุกร

บรรยาย หัวข้อ “การออกแบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ”
เนื้อหา พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่สำคัญมากที่สุดรูปหนึ่ง มีใช้มามากกว่าร้อยปีแล้ว พลังงานไฟฟ้า มีประโยชน์มหาศาล แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็อาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกไฟฟ้าดูด เพื่อความปลอดภัย ได้มีการถกเถียงในหมู่วิศวกรไฟฟ้ามานานแล้วว่า ระบบไฟฟ้าควรมีการต่อลงดินหรือไม่ จนถึงปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะเป็นแบบที่มีการต่อลงดิน (Grounded System) แต่เรื่องการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ายังมีผู้ไม่รู้หรือผู้รู้ไม่ถูกต้องอีกมากมาย ช่างและวิศวกรควรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการต่อลงดินเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

โดย   ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์    คณะอนุกรรมการสอบเลื่อนระดับวิศวกร
                                           สภาวิศวกร
 
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back