สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ "10 จุดเสี่ยงรอกมือสาว ความเสียหายที่ควบคุมได้"

Seminar ID : ne01-1
ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.15 - 13.45

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 99 คน)

งานวิศวกรรมทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่วิศวกรจะทำอย่างไรให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลง เช่นกันกับการใช้งานรอกมือสาว ทำอย่างไรให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ และใช้งานได้ถูกต้องตามที่มาตรฐานข้อกำหนดทางวิศวกรรม มาไขข้อข้องใจ และ เรียนรู้ 10 จุดเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ กับการใช้รอกโซ่มือสาว มาเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรโดย อ.กฤตภพ วิรัติ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย


 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back