สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง" การลดต้นทุนก่อสร้างด้วยการใช้หุ่นยนต์และ BIM ของจริงทำอย่างไร Building Innovations in Construction”

Seminar ID : ne13
ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 243 คน)

Session 1 : หุ่นยนต์ไทยในงานก่อสร้าง
โดย - นายสิริวัฒน์ ไวยนิตย์ ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ Thai German Institute (TGI)
Session 2 : ผู้รับเหมาใช้ BIM กันจริงๆ อย่างไร
โดย
- นายชัชวาล วรศรีหิรัญ ผู้จัดการ บริษัท ไทย บิม ยูสเซอร์ จำกัด
- นายชินทัต ณ ระนอง Project Director บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- นายวราวุธ ศิริมาตย์ Project Manager บริษัท ฤทธา จำกัด
- นายสุรบดินทร์ เชื้อจันอัด Project Manager บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
ดำเนินรายการโดย
- รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล

บรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง" 
การลดต้นทุนก่อสร้างด้วยการใช้หุ่นยนต์และBIM ของจริงทำอย่างไร 
Building Innovations in Construction"
  • Session 1 :  หุ่นยนต์ไทยในงานก่อสร้าง
โดย  - นายสิริวัฒน์ ไวยนิตย์   ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ Thai German Institute (TGI)
  • Session 2 : ผู้รับเหมาใช้ BIM กันจริงๆ อย่างไร
โดย  - นายชัชวาล  วรศรีหิรัญ      ผู้จัดการ บริษัท ไทย บิม ยูสเซอร์ จำกัด
      - นายชินทัต ณ ระนอง           Project Director  บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
      - นายวราวุธ ศิริมาตย์             Project Manager บริษัท ฤทธา จำกัด
      -  นายสุรบดินทร์ เชื้อจันอัด    Project Manager บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
 ดำเนินรายการโดย 
รศ. ดร. ต่อตระกูล ยมนาค   ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back