สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “โทรคมนาคมกับดาตาเซนเตอร์”

Seminar ID : ne43
ห้อง : ห้อง P1-P4
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 23 คน)

• Smart Building Smart Design
โดย นายณฐวร หลงแก้ว บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้า จํากัด

• Trenchless Technology and Data Center Service
โดย Zeck TSE International Ltd.

บรรยาย หัวข้อ “โทรคมนาคมกับดาตาเซนเตอร์”

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการ Data Center มีความจำเป็นต้องใช้การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยุคสมัยที่เรายังต้องใช้ Fiber Optic เป็นตัวนำในการส่งข้อมูลจำนวนมากๆ ดังนั้นเครื่องจักร เครื่องมือที่จะใช้ในการวางสาย โทรคมนาคม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการ ให้นำสายไฟฟ้า สายโทรคมนาคมในเมืองใหญ่ๆ ฝังลงดิน เพื่อให้เกิดความสวยงานตามเมืองใหญ่ต่างๆ 

บริษัท เซ็ค ทีเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท Zeck GmbH ประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง และรถไฟความเร็วสูง โดยทางบริษัทฯ มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 55 ม. 1 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทำการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง 

     ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องจักร เครื่องมือ Trenchless Technology อันได้แก่ 

Cbs ผู้ผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ งานวางสายไฟฟ้า และสายโทรคมนาคม จากประเทศอังกฤษ

mts ผู้ผลิตและจำหน่าย ระบบหัวเจาะอุโมงค์ จากประเทศเยอรมัน

Prime Drilling ผู้ผลิตและจำหน่าย HDD (ขนาด 28 tons – 80 tons) จากประเทศเยอรมัน

Tracto – Technik ผู้ผลิตและจำหน่าย HDD (ขนาด 4 tons – 28 tons) และ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ งานเจาะวางท่อ ระเบิดท่อเก่าและสอดท่อให้เข้าแทนท่อเก่าที่ระเบิดทิ้ง จากประเทศเยอรมัน

WATER FOECKERSPERGER ผู้ผลิตรถวางท่อแบบไม่ต้องขุด (Cable Laying Plough Machine) จากประเทศเยอรมัน

    เนื่องในโอกาสงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 บริษัท Zeck TSE International Ltd จึงขอโอกาสในการนำเสนอ Trenchless Technology” เพื่องานวางสายโทรคมนาคม สำหรับ Data Center ดังนี้


จัดโดย คณะกรรมการจัดทำเทคนิคมาตรฐานดาตาเซนเตอร์


 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back