สัมมนา
​บรรยาย หัวข้อ "การเลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธาและภาคีพิเศษ"

Seminar ID : ne40
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 84 คน)

บรรยายโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
จัดโดย สภาวิศวกร

บรรยาย หัวข้อ "การเลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธาและภาคีพิเศษ"
จัดโดย  สภาวิศวกร


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back