สัมมนา
เสวนา หัวข้อ "รวมกูรูไขข้อข้องใจในงานวิศวกรรม”

Seminar ID : ne33
ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 183 คน)

REUNION #4 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม
ร่วมเสวนาโดย
- คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
- นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ รองประธาน สถาบันอาคารเขียวไทย
- นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร กรมโยธาการและผังเมือง
- นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
- นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมก

เสวนา หัวข้อ “รวมกูรูไขข้อข้องใจในงานวิศวกรรม”
REUNION #4 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม
เนื้อหา  ไขข้องใจทุกประเด็นปัญหาในงานวิศวกรรมอาคาร  ถอดบทเรียนอัคคีภัยป้องกันอย่างไร  การแจ้งเตือนเพลิงไหม้ตั้งอย่างไรให้เหมาะสม รอกเครนปั้นจั่นตรวจอย่างไรไม่ให้ล้ม ป้องกันโครงสร้างพังร้าวถล่มตรวจอย่างไรให้ถูกต้อง อาคารเขียวปลูกต้นไม้อย่างเดียวเขียวพอไหม มีข้อกำหนดสำคัญอะไรถ้าอยากเริ่มต้น อะไรที่คุณอยากรู้มาคุยกับเราในห้องเสวนารวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม งานเสวนาเราคุยกันเบา ๆ สบายแต่สาระมากมายพร้อมของรางวัลที่มาให้ลุ้นตลอดการเสวนา
ร่วมเสวนาโดย
      - คุณบุษกร  แสนสุข             ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.
      - นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข   อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
      - นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์   นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
      - นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์     รองประธาน สถาบันอาคารเขียวไทย
      - นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
           ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร กรมโยธาการและผังเมือง
      - นายวสวัตติ์  กฤษศิริธีรภาคย์  นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
      - นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์     ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั่นจั่นไทย วสท.
 
      - นายสุรเชษฐ์  สีงาม             กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
ดำเนินรายการโดย    
        นายปิติ  อนนตพันธ์   กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. 


 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back