สัมมนา
การประกวดผลงาน ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4

Seminar ID : ne26
ห้อง : ห้อง P1-P4
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 21 คน)

ท่านสามารถดาวโหลด ใบสมัคร ตามลิ้งค์ด้านล่าง
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ วสท. และเกียรติบัตร
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.

การประกวดผลงาน ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ วสท. และเกียรติบัตร
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.

ท่านสามารถดาวโหลด ใบสมัคร ตามลิ้งค์ด้านล่างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back