สัมมนา
บรรยาย "blockchain เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมอย่างยั่งยืน"

Seminar ID : ne25
ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 102 คน)

เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเงินคริปโต (Cryptocurrency) ที่เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งในวงการการเงินการธนาคารก็ให้ความสนใจประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบซับพอร์ตงานด้านออกแบบและงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ได้อีกด้วย
วิทยากรโดย
- ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยาย "blockchain เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมอย่างยั่งยืน"
เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเงินคริปโต (Cryptocurrency) ที่เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งในวงการการเงินการธนาคารก็ให้ความสนใจประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบซับพอร์ตงานด้านออกแบบและงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ได้อีกด้วย


โดย ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ
                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back