สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “BIM application ในยุค 5G”

Seminar ID : ne21
ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 163 คน)

รู้จักกับเทคโนโลยีการสำรวจรูปแบบใหม่ กับ Point cloud Technology ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสำรวจและวงการก่อสร้าง เข้าใจคุณสมบัติของ 3D laser Scanner ที่จะช่วยเก็บข้อมูลในรูปแบบโมเดล 3 มิติ อย่างรวดเร็ว และมีความละเอียดสูง พร้อมกระบวนการทำงานของโมเดล Point Cloud ซึ่งรองรับระบบ BIM ในรูปแบบลักษณะงานประเภทต่างๆ รวมไปถึงการก่อสร้าง สร้างมาตรฐานสำหรับงานวิศวกรรมออกแบบและสำรวจเพื่อธุรกิจด้านวิศวกรรมในยุค 5G”

บรรยาย หัวข้อ “BIM application ในยุค 5G"
เคล็ดลับการนำกล้อง 3D scan และ VR technology มาใช้งานจริงเพื่อการลดต้นทุน
คุณสมบัติของ 5G ที่เห็นได้ชัดสามารถทำงานและเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนCloud ได้แบบทันทีที่ต้องการ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดที่สูงกว่าเทคโนโลยี 4G อีกด้วย นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5G ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต มีความเร็วมากกว่าเทคโนโลยี 4G เกิน 10 เท่า รวมถึงช่วยให้เกิดการใช้งาน VR AR

 รู้จักกับเทคโนโลยีการสำรวจรูปแบบใหม่ กับ Point cloud Technology ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสำรวจและวงการก่อสร้าง เข้าใจคุณสมบัติของ 3D laser Scanner ที่จะช่วยเก็บข้อมูลในรูปแบบโมเดล 3 มิติ อย่างรวดเร็ว และมีความละเอียดสูง พร้อมกระบวนการทำงานของโมเดล Point Cloud ซึ่งรองรับระบบ BIM ในรูปแบบลักษณะงานประเภทต่างๆ รวมไปถึงการก่อสร้าง สร้างมาตรฐานสำหรับงานวิศวกรรมออกแบบและสำรวจเพื่อธุรกิจด้านวิศวกรรมในยุค 5G”
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back