สัมมนา
​บรรยาย หัวข้อ “ข้อกำหนด BIM standard ของสภาวิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

Seminar ID : ne20
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 298 คน)

ผู้ร่วมเสวนาโดย
นายทรงพล ยมนาค สภาสถาปนิก
นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร สภาวิศวกร
นายสุชิน สุขพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ดำเนินรายการโดย ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
จัดโดย สภาวิศวกร โดยความร่วมมือกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เสวนา หัวข้อ “ข้อกำหนด BIM standard ของสภาวิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง”
     วันนี้ความตื่นตัวของวงการก่อสร้างมุ่งเน้นที่จะทำงานกันด้วยระบบการทำงานแบบ BIM (Building Information Modeling) แต่ในประเทศไทยยังไม่มี BIM standard ที่เป็นการจัดทำร่วมกัน 

สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้จึงรวบรวมสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม โดยให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรหลักในการที่จะสร้างมาตรฐานการทำงานของการใช้แบบจำลองสารสนเทศ (BIM standard) ครั้งนี้ 

ท่านที่อยู่ในวงการวิศวกรรม ทั้งผู้ออกแบบ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมางานระบบ ต้องมาฟังเสวนานี้ โดยสภาวิศวกรจะพูดถึงแนวคิดแนวทางที่จะทำ BIM standard  ที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศ (BIM guide ) ที่สภาสถาปนิกจัดทำไว้และได้เผยแพร่ครั้งแรกในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ไปแล้ว  

ขอเชิญมารับฟังมาตรฐานการทำงานร่วมกันของ BIM standard  ที่จะมีแนวทางให้ใช้กันได้ทั้งวงการวิศวกรรมทั้งรายเล็กรายใหญ่ รวมทั้งไม่เจอข้อจำกัดในการใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พลาดไม่ได้สำหรับเสวนาครั้งนี้


ผู้ร่วมเสวนาโดย 
      นายทรงพล  ยมนาค   สภาสถาปนิก
       นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  สภาวิศวกร
       นายสุชิน  สุขพันธ์   
กรรมการจัดทำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร (cost code)
                                 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
      นายศักดิ์ณรงค์  เดชระพีพงษ์     สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ดำเนินรายการโดย ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
จัดโดย สภาวิศวกร โดยความร่วมมือกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back