สัมมนา
อภิปราย หัวข้อ “ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมพร้อมอย่างไร”

Seminar ID : ne12
ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 113 คน)

รถยนต์ไฟฟ้า อนาคตที่ห่างเพียงเอื้อมมือ ไทยเองก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เพราะแบตเตอรี่พัฒนาขึ้นระดับก้าวกระโดด ประจุมากขึ้น ขนาดเล็กลง แถมยังมีเทคโนโลยี Fast Charge วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ในหลากหลายมุมมาให้รับชมเพื่อคนไทยได้เตรียมพร้อมกับอนาคตอันใกล้นี้
วิทยากรโดย - นายสมโภชน์ อาหุนัย บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (EA)
- นายวันชัย มีศิริ บริษัท วีร่าออโตโมทีฟ จำกัด
- นายธนานันต์ กาญจนคูหา FOMM Corparation
- Mr. Juergen Mercedes Benz Thailand Limited
- นายสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์​ บริษั

อภิปราย หัวข้อ “ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมพร้อมอย่างไร”
รถยนต์ไฟฟ้า อนาคตที่ห่างเพียงเอื้อมมือ ไทยเองก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เพราะแบตเตอรี่พัฒนาขึ้นระดับก้าวกระโดด ประจุมากขึ้น ขนาดเล็กลง แถมยังมีเทคโนโลยี Fast Charge วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ในหลากหลายมุมมาให้รับชมเพื่อคนไทยได้เตรียมพร้อมกับอนาคตอันใกล้นี้
วิทยากรโดย  - นายสมโภชน์ อาหุนัย            บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (EA)
                  - นายวันชัย มีศิริ                     บริษัท วีร่าออโตโมทีฟ จำกัด
                  - นายธนานันต์ กาญจนคูหา      FOMM Corparation
                  -  Mr. Juergen                      Mercedes Benz Thailand Limited
                  -  นายสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์​  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกล่าวเปิด  ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท.
ผู้ดำเนินรายการ  รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์  รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์


 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back