สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิตอล”

Seminar ID : ne06
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 168 คน)

- Digital Transformation: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและแนวโน้มยานยนต์ในอนาคตของประเทศไทย
โดย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- Digital Transformation: การเปลี่ยนผ่านและทิศทางด้านพลังงานของประเทศไทย
โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- Digital Transformation: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับตัวทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิตอล”

รถยนต์ พลังงาน อุตสาหกรรม เรื่องของคุณ โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิตอล
 
 อนาคตที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและ มือถือต่างๆ เข้าสู่ยุค Digital Tranformation ที่ส่งผลกับชีวิตมนุษย์ โดยรถยนต์ในยุคปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยของเราเองไทยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนที่เคยเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถกระบะ  มือถือก็เช่นกัน  เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและรองรับต่อการใช้งานของเราให้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของมัลติมีเดีย, เกม, ระบบความปลอดภัยต่างๆ ไปจนผู้ช่วยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เราเริ่มจะเห็นมาบ้างแล้ว ราวกับว่าสมาร์ทโฟนในอนาคตจะเปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ มาเรียนรู้นวัตกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไปในโลอนาคตกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back