สัมมนา
​บรรยาย หัวข้อ “Digital Transformation on Construction Sites”

Seminar ID : ne04
ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 113 คน)

- Session 1: Can the Construction Industry Catch up on Digitization?
โดย Mr. Tejas Thomas Novade – SEA Head

- Session 2: กรณีศึกษา Digital Transformation in Quality Control andManagement on Site
โดย นายพงศธร ก๊วยสมบุญ Vice President Magnolia Quality Development Corporation Limited

- Session 1: Can the Construction Industry Catch up on Digitization? อุตสาหกรรมการก่อสร้างจะสามารถตามทันการแปลงข้อมูลดิจิทัล Digitization ได้หรือไม่
 อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่จะเริ่มยอมรับการใช้งานข้อมูลดิจิทัลอย่างจริงจัง การนำ BIM มาใช้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการไปสู่ Digital Transformationการนำ mobile devices มารองรับการใช้ข้อมูลดิจิทัลได้อย่างไร ปัจจุบันมือถือมีบทบาทในชีวิตประจำวัน มาดูถึงหลักการ เหตุผลและอนาคต ของการนำอุตสาหกรรมการก่อสร้างไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างไร
โดย    
Mr. Tejas Thomas  Novade – SEA Head
- Session 2: กรณีศึกษา Digital Transformation in Quality Control andManagement on Site
MQDC ได้ดำเนินการแปลงกระบวนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโดยการนำเทคโนโลยี Mobile Device มาเก็บข้อมูลหน้างานพร้อมวิเคาระห์ข้อมูลที่เก็บได้ เพื่อไปพัฒนากระบวนการ QA/QC รวมไปถึงป้องกันความผิดพลาดในอนาคต
โดย   นายพงศธร ก๊วยสมบุญ  Vice President Magnolia Quality Development  Corporation Limited

จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back