สัมมนา
เสวนา หัวข้อ "ทางรอดทะเลไทยจากมหันตภัยขยะในทะเล เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน"

Seminar ID : ne03
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 26 คน)

มาร่วมถอดบทเรียนจากกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะช่วยกันหาทางออก และวิธีการจัดการที่ถูกต้อง เรื่องขยะในทะเล
ร่วมเสวนาโดย
- นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี และวัสดุ (PETROMAT)
- ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายสินชัย เทียนศิร ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
- คุณวราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเปซ

เสวนา "ทางรอดทะเลไทยจากมหันตภัยขยะในทะเล  เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน"
ปัญหาขยะในทะเลที่เพิ่มมากขึ้นในตอนนี้ ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งการประมง ล้วนมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น ส่งผลต่อชีวิตสัตว์น้ำน้อยใหญ่ที่อาศัยในทะเล เราจะทำอย่างไรให้ขยะเหล่านี้ลดน้อยลงเพื่อให้ทะเลเรากลับมาสะอาดสดใส อีกครั้ง มาร่วมถอดบทเรียนจากกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะช่วยกันหาทางออก และวิธีการจัดการที่ถูกต้อง เรื่องขยะในทะเล  
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back