สัมมนา
เสวนา หัวข้อ "ไขปริศนา ค้นหาสาเหตุ เคสดังเครนล้มในรอบปี"

Seminar ID : ne01
ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.15

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 118 คน)

เรื่องใหญ่ของปี ที่เกิดทีไรเป็นข่าวใหญ่หน้าหนังสือพิมพ์ และเกิดซ้ำซากอยู่เป็นประจำ ทั้ง Tower Crane หัก Tower Crane เครนล้ม หรือ รถเครนคว่ำ มาหยุดเหตุการณ์ซ้ำซากที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการมารับทราบถึงมาตรฐานทางวิชาการและขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกต้อง กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกัน
โดย อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
ดำเนินรายการโดย อ. สายัณต์ ฉิมประดิษฐ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขายกหิ้วและปั่นจั่นไทย วสท. 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back