ข่าว
ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติในการประชุม 4 สมาคม
ประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ และ ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ เชิญร่วมสนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
นายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ได้เข้าพบคุณปรัชญา อินทรานุปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฯ และ คุณจิรกิตติ นาวีเถียร ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ จึงเชิญชวน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกั
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา FIBO
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เข้าพบ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เข้าพบ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการ ยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ และคุณจารุณี บุญนิพัทธ์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เข้าพบนายวรวุฒิ มาลา เพื่อร่วมแสดงความยินดีใน
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
เข้าพบ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ หารือผู้ว่าการ การประปานครหลวง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
เข้าพบนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ การประปานค
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ช.การช่างฯ
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร กรรมการจัดงานฯ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ และเลขานุการการจัดงานฯ เข้าพบ นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ และประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติกับ สสปน.
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.และเลขานุการการจัดงานฯ เข้าพบนายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
Post Date: 2018-07-05
Read more >