ข่าว
เข้าพบหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-11
Read more >
เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วสท. เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-11
Read more >
แถลงข่าววิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการแถลงข่าว การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ภายใต้หัวข้อ Engineering for Society : Smart Engineering Smart Life Smart Nation
Post Date: 2018-07-10
Read more >
วสท. เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมกับ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงาน ได้เข้าพบท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม
Post Date: 2018-07-09
Read more >
เข้าพบ หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ ได้เข้าพบ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Post Date: 2018-07-09
Read more >
เข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง คณะกรรมการจัดงานฯ
เข้าพบนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Post Date: 2018-07-09
Read more >
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานฯ และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่
Post Date: 2018-07-09
Read more >
เข้าพบ สัมภาษณ์รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และกรรมการฯ เข้าพบ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Post Date: 2018-07-06
Read more >
เข้าพบ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบ ดร.พีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-06
Read more >
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกรรมการจัดงานฯ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ พร้อมกับ นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าพบ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตร
Post Date: 2018-07-05
Read more >