ข่าว
เข้าพบ และประชาสัมพันธ์งาน ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 นำโดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พันตรี ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ
โดย ดร.ภาสกร ได้เสนอเกี่ยวกับเรื่อง Smart City ซึ่งมี Technology Digital เป็นตัวเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ของทั้งเมืองเก่า และเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่ ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งทางด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม และผังเมืองต่าง ๆ 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

โพสเมื่อ: 2018-07-19

ผู้เข้าชม: 608