ข่าว
เข้าพบ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการ และนายประกอบ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการ และนายประกอบ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 
นำโดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม  ประธานจัดงานฯ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการและเลขานุการการจัดงานฯ ทั้งนี้ท่านให้ความสนใจการจัดงานฯ และยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ พร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการ update ความรู้ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคมได้ในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ครั้งนี้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561โพสเมื่อ: 2018-07-11

ผู้เข้าชม: 708