รายชื่อผู้จัดแสดง
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
Zone : Hall 9
Booth No. :
Booth Type : n/a
Address :
Country of Origin : Thailand
Tel :
E-mail :
URL :
ได้นำสินค้านวัตกรรมมาแสดงดังนี้
 - ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศให้บริสุทธิ์ ลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศและดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
 - อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมในโรงพยาบาลสำหรับห้องผ่าตัด, ห้องICU, ห้องเอกซเรย์
 - เครื่องสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ


Close